BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Rengdami atmintinę siekiame užpildyti trūkstamos duomenų subjektams informacijos spragas ir paaiškinti, kur reikia kreiptis, kai asmuo mano, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ar Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatytos jo teisės gali būti pažeistos. Šioje atmintinėje rasite informacijos apie tai, kokius skundus nagrinėja ir kokių nenagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija), kada ir kokia tvarka kreiptis į Inspekciją bei kitą su skundo pateikimu Inspekcijai susijusią informaciją.

1. Kokius skundus nagrinėja inspekcija?
2. Kokių skundų nenagrinėja inspekcija?
3. Kada kreiptis į inspekciją dėl skundo?
4. Kaip kreiptis į inspekciją dėl skundo?
5. Kita informacija dėl skundų nagrinėjimo

 

PASTABA. Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, galiojusiais jos parengimo metu.

Jeigu nesate tikri, pateikti ar nepateikti skundo, arba kyla kitų klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, inspekcijos specialistai jums suteiks konsultaciją telefonu (8 5) 212 7532 arba elektroniniu paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-08