BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


„SolPriPa 2 WORK“ projekto mokymų „Asmens duomenų apsauga darbo santykių kontekste“ vertinimo apklausa

2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas įgyvendina europinį „SolPriPa 2 WORK“ projektą darbdavių ir darbuotojų informuotumui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste didinti. Dėkojame už Jūsų skirtą laiką įvertinant mokymus, kurie buvo organizuojami įgyvendinant šį projektą, o Jūsų komentarai galės būti naudingi rengiant gaires dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo. 

 • *

  Kaip vertinate mokymus?

  Buvo naudingi

  Gerai

  Neturiu nuomonės 

  Mokymai buvo neaktualūs

  Blogai 

  0
 • *

  Kaip vertinate mokymų lektorius iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos?

  Labai gerai 

  Gerai

  Neturiu nuomonės 

  Blogai

  Lektorius iš inspekcijos nedalyvavo

  1
 • *

  Kaip vertinate mokymų lektorius iš Mykolo Romerio universiteto?

  Labai gerai 

  Gerai 

  Neturiu nuomonės 

  Blogai 

  Lektorius iš universiteto nedalyvavo

  2
 • *

  Čia galite palikti savo komentarą dėl mokymų ir dėl Jums aktualių asmens duomenų apsaugos klausimų, dvejonių keliančių situacijų

  3
 • 4
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02