BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Pranešimas apie korupciją

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – VDAI) Jūsų asmens duomenis VDAI tvarkys pranešimų apie galimą korupciją VDAI administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime).

 • *

  Pranešimas

  Prašom nurodyti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojus ar kitus asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi

  0
 • *

  Dokumentai, patvirtinantys informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kiti įrodymai

  Pildyti nebūtina

  1
 • *

  Įkelti

  Įkelkite failą čia

  Įkelti(20)
  2
 • *

  Apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:

  Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

  Informuoti nereikia

  Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu

  Noriu, kad mane informuotų paštu

  Noriu, kad mane informuotų telefonu

  3
 • *

  Kontaktas, kuriuo noriu būti informuotas (pvz. telefonas, el. pašto adresas, adresas)

  Pildyti nebūtina

  4
 • 5
 • *

  Mano pranešimas ir asmens duomenys gali būti perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai:

  Taip

  Ne

  6
 • *
  Saugos kodas
  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.
  Captcha
  7
 • 8
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-23