BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojų

vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 metai * 2020 metai

darbuotojų skaičius

eurais darbuotojų skaičius eurais
Direktorius 1 3908 1 3996
Direktoriaus pavaduotojas 1 4257 1 4046
Skyriaus vedėjas 4 3035 4 3196
Patarėjas 9 2357 9 2353
Vyriausiasis specialistas 12 2091 15 1642

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reformai, dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, padidėjo paskirtasis atlyginimas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys ir priemokos) neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 metai * 2020 metai II ketvirtis

darbuotojų skaičius

eurais darbuotojų skaičius eurais
Vyresnysis specialistas 1   1  

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reformai, dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, padidėjo paskirtasis atlyginimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-22