BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

  • Sutrumpintas aiškinamasis raštas | priedai
  • Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis
  • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-13