BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2020 m. pirmo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys


2020 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

  • Sutrumpintas aiškinamasis raštas | priedai
  • Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m.rugsėjo 30 d. duomenis
  • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-29