BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje 2022 m. I pusm. skatinti 7 valstybės tarnautojai

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo 1 valstybės tarnautojui skirta vienos pareiginės algos dydžio piniginė išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.
     
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 25 metų veiklos jubiliejaus proga 6 darbuotojai skatinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus padėka už nepriekaištingą pareigų atlikimą.
     

Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje 2021 m. skatinti 9 valstybės tarnautojai

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo 1 valstybės tarnautojui skirta vienos pareiginės algos dydžio piniginė išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.
     
  • po neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo 8 valstybės tarnautojams skirta dviejų pareiginės algos dydžio piniginė išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-10