BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje 2023 m.

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 d. 2 p., 31 str. 2 d. 4 p. 13 valstybės tarnautojų suteiktos mokamos poilsio dienos.


Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje 2022 m.

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo 1 valstybės tarnautojui skirta vienos pareiginės algos dydžio piniginė išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.
     
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 25 metų veiklos jubiliejaus proga 6 darbuotojai skatinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus padėka už nepriekaištingą pareigų atlikimą.
  • Teisės skyriaus vedėjui Egidijui Vereniui skirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos padėka už nuopelnus ginant ir puoselėjant žmogaus teises.

  • Informacinių technologijų skyriaus patarėjui Valdui Šulinskui skirta Nacionalinio kibernetinio saugumo centro padėka už pagalbą organizuojant ir vykdant nacionalines kibernetinio saugumo pratybas „Kibernetinis skydas 2022“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-21