BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tarnybinių lengvųjų automobilių neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-13