BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2021 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimai II
2021 m. viešųjų pirkimų plano pakietimai III
2021 m. viešųjų pirkimų plano pakietimai IV
2022 m. viešųjų pirkimų planas


 

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2020-03-09 Mažos vertės skelbiama apklausa Spausdintuvų kasečių pirkimas 1. Techninėje specifikacijoje nurodytų originalių kasečių, tinkančių mūsų įstaigoje esantiems daugiafunkciniams įrenginiams, CPO kataloge nėra;
2. Pirkimo dokumentuose numatyta, jog tiekėjas ne tik tieks Inspekcijai spausdintuvų kasetes, tačiau ir utilizuos jau panaudotas. Šių paslaugų taip pat CPO kataloge nėra.
2021-02-25 Mažos vertės skelbiama apklausa Bylų tvarkymo paslaugų pirkimas Techninėje specifikacijoje nurodytų bylų tvarkymo paslaugų,  kurias ketina įsigyti Inspekcija, CPO kataloge nėra.
 2021-04-14 Mažos vertės neskelbiama apklausa Taikomosios informacinės sistemos "Pagalba" priežiūros paslaugų pirkimas Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų,  kurias ketina įsigyti Inspekcija, CPO kataloge nėra.
2021-10-28 Mažos vertės sklebiama apklausa Mobiliųjų telefonu pirkimas CPO kataloge atitinkamų parametrų mobiliųjų telefonų pagal planuojamo pirkimo objekto vertę nėra.
       
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-14