BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Darbotvarkės

 • 2021-07-07
  11:00
  Valstybinės duomenų apsaugos direktorius dalyvaus nuotoliniame Europos duomenų apsaugos valdybos posėdyje
 • 2021-07-02
  09:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus pasitarime su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais
 • 10:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su policijos atstovais
 • 2021-07-01
  10:30
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus pasitarime su Vyriausybės atstovais dėl VDAI vidinio žmogiškųjų išteklių audito rezultatų
 • 15:30
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus posėdyje Vyriausybėje dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projekto
 • 2021-06-30
  09:00
  Birželio 28–30 d. VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) konsultacinio komiteto (T-PD) 41-ajame plenariniame posėdyje
 • 2021-06-28
  13:30
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Teisingumo ministerijos atstovais dėl VDAI administracinių klausimų
 • 2021-06-18
  09:30
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentūroje rengiamo Archyvu forumo diskusijoje
 • 2021-05-31
  11:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus nuotoliniame PANELFIT projekto renginyje dėl duomenų ir kibernetinio saugumo
 • 2021-05-28
  10:30
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojamame susitikime dėl Liberalizavimo projekto
 • 11:15
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus "Civil Dialogue Week 2021" renginyje, kuriame bus pristatytas VDAI ir MRU įgyvendinamas projektas "SOLPRIPA 2 WORK"
 • 2021-05-26
  12:45
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus "Civil Dialogue Week 2021" renginyje dėl kvietimų teikti paraiškas duomenų apsaugos projektams
 • 13:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Teisingumo ministerijos atstovais dėl VDAI audito ataskaitos projekto
 • 2021-05-19
  09:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Kibernetinio saugumo tarybos posėdyje
 • 11:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Europos duomenų apsaugos valdybos posėdiyje
 • 2021-05-18
  10:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos srities atstovų susitikime
 • 2021-05-17
  10:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Lietuvos antstolių rūmų atstovais
 • 2021-05-14
  09:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Teisingumo ministerijos atstovais audito klausimais
 • 15:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su teisingumo ministre
 • 2021-05-11
  13:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Lietuvos bankų asociacija dėl asmens duomenų tvarkymo informacinėse sistemose
 • 2021-05-05
  16:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Lietuvos statistikos departamento atstovais asmens duomenų apsaugos klausimais
 • 2021-05-04
  13:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus susitikime su Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento atstovais dėl Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo projekto
 • 2021-04-28
  16:00
  VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere
 • 2021-04-27
  10:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė dalyvaus Teisingumo ministerijos rengiamame susitikime dėl sąveikumo reglamentų – (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/818 – nuostatų, reglamentuojančių sankcijų taikymo klausimą, įgyvendinimo
 • 2021-04-22
  10:00
  VDAI direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių, Danguolė Morkūnienė dalyvaus Kazimiero Simonavičiaus universiteto seminare
Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn