BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Asmenų aptarnavimas

APTARNAVIMO POKYČIAI DĖL COVID-19

Įvedus griežtesnius karantino ribojimus, VDAI darbas organizuojamas vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1T-116 (1.12.) patvirtintu Darbuotojų elgesio Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu tvarkos aprašu. Pagal jį asmenų aptarnavimas VDAI vykdomas tik nuotoliniu būdu. Apie tai asmenys informuojami prie įėjimo į VDAI durų ir VDAI interneto svetainėje, adresu https://vdai.lrv.lt/lt/asmenu-aptarnavimas.
 

Pasiteirauti dėl aptarnavimo:
(8 5) 271 2804
(8 5) 279 1445
(8 5) 231 2680

 

Inspekcijos adresas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

 

Darbo laikas
Pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Antradienį 8.00–19.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.


Konsultacijos atvykus į inspekciją karantino laikotarpiu neteikiamos
Pirmadienį–penktadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Konsultacijos telefonu (8 5) 212 7532
Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Telefonai ir kita kontaktinė informacija
Raštinės (8 5) 279 1445, 271 2804
Konsultacijų (8 5) 212 7532, pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.
Žiniasklaidai (8 5) 262 6516
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt
E. pristatymo dėžutė: 188607912

Skundų formas galima rasti skyrelyje „Skundų nagrinėjimas“.
 

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1T-60 (1.12.E) „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1T-34(1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1T-28(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-27