BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Asmenų aptarnavimas

Inspekcijos adresas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Darbo laikas
Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.


Konsultacijos atvykus į inspekciją
Pirmadienį–penktadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Konsultacijos telefonu (8 5) 212 7532
Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Telefonai ir kita kontaktinė informacija
Raštinės (8 5) 279 1445, 271 2804
Konsultacijų (8 5) 212 7532, pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.
Žiniasklaidai (8 5) 262 6516
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt
E. pristatymo dėžutė: 188607912

Skundų formas galima rasti skyrelyje „Skundų nagrinėjimas“.
 

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1T-60 (1.12.E) „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1T-34(1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1T-28(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-09