Inspekcijos adresas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius


Darbo laikas
Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.


Konsultacijos atvykus į inspekciją
Pirmadienį–penktadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.


Konsultacijos telefonu (8 5) 212 7532
Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.


Telefonai ir kita kontaktinė informacija
Raštinės (8 5) 279 1445, 271 2804
Konsultacijų (8 5) 212 7532, pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.
Žiniasklaidai (8 5) 262 6516
El. p. [email protected]
E. pristatymo dėžutė: 188607912

Skundų formas galima rasti skyrelyje „Skundų nagrinėjimas


Inspekcijos direktorės priėmimo valandos
kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 9–11, 13–16 val.
iš anksto susitarus tel. (8 5) 271 2804 arba el. p. [email protected]

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1T-60 (1.12.E) „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1T-34(1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1T-28(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su prašymu dėl informacijos ar konsultacijos (išskyrus išankstines konsultacijas) suteikimo Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys asmenų prašymų, įskaitant prašymus dėl konsultacijos teikimo, nagrinėjimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite Privatumo pranešime 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-05