BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Elektroninės paslaugos

  1. Pranešimas apie Duomenų apsaugos pareigūną (DAP).
  2. Pranešimas apie Duomenų saugumo pažeidimą (DSP).
  3. Asmens skundo nagrinėjimo dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo) (arba per E. pristatymą pateikite užpildytą formą Word formatu).
  4. Prašymas suteikti/nutraukti Išankstinę konsultaciją ( arba per E. pristatymą pateikite užpildytą formą Word formatu)
  5. Leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias šalis išdavimas.

Galimi kiti dokumentų pateikimo būdai:

  1. Naudojantis El. siuntų sistema E.pristatymas (siuntos pristatymas E.pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą);
  2. Kvalifikuotu El. parašų pasirašytų dokumentų siuntimas el. paštu ada@ada.lt;
  3. Dokumento pateikimas registruotu paštu ar įteikimas vietoje VDAI patalpose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09