BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Asmens duomenų apsaugos Lietuvoje ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos 2022 m. vertinimo apklausa

Norėdami dirbti efektyviau ir teikti Jums geresnes paslaugas, prašome atsakyti į keletą klausimų
apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir asmens duomenų apsaugą Lietuvoje 2022 m.

 • *

  1. Kuria Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikiama paslauga pasinaudojote:

  (kiekvienai atskirai paslaugai įvertinti pildyti naują anketą)

  Konsultacija

  Skundo nagrinėjimas

  Parnešimas apie duomenų saugumo pažeidimą

  Patikrinimas, tyrimas

  Darbinis susitikimas

  Renginys (konferencija, seminaras, mokymai ir kt., kuriame inspekcijos atstovas skaitė pranešimą)

  Informacijos suteikimas (tinklalapis, el. paštas, socialiniai tinklai, žiniasklaidai ir kt.)

  Kita

  0
 • *

  Įrašykite, jei pasirinkote "Kita"

  1
 • *

  2. Kaip vertinate Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos suteiktą paslaugą?

  Labai gerai

  Gerai

  Neturiu nuomonės

  Patenkinamai

  Blogai

  2
 • *

  3. Kaip vertinate Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos aptarnavimo kokybę?

  Labai gerai

  Gerai

  Neturiu nuomonės

  Patenkinamai

  Blogai

  3
 • *

  4. Jūsų nuomone, kaip gerai išmanote, kokias teises ir pareigas asmens duomenų apsaugos srityje žmonėms, įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms numato teisės aktai?

  Labai gerai

  Gerai

  Patenkinamai

  Blogai

  4
 • *

  5. Čia galite pateikti savo pastabas, siūlymus ar pageidavimus dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos ar asmens duomenų apsaugos Lietuvoje

  (Jūsų komentaras)

  5
 • 6
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-03