BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodinė informacija

Gairės Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga informacinės sistemos gyvavimo cikle (2020 m.)

Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairės (2020 m.)

Rekomendacija dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu (atnaujinta 2021-09-27)

Darbuotojų sveikatos duomenų tvarkymas, įsigaliojus Darbo kodekso pataisoms dėl karantino (2020 m.)

Rekomendacija Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, organizuojant darbą nuotoliniu būdu (2020 m.)

Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo (2020 m.)

Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairės duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams (2020 m.) (3 versija, 2020-06-18)

Rekomendacija dėl duomenų apsaugos pareigūnų skyrimo viešajame sektoriuje ir jų veiklos reglamentavimo ypatumų (2019 m.)

Atmintinė dėl vaizdo stebėjimo reikalavimų (2019 m.)

Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundai pripažįstami nepagrįstais (2019 m.)

Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m.)

Rekomendacija dėl asmens duomenų tvarkymo rinkimų metu (2019 m.)

Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)

Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai atlikimo forma (2018 m.)

Rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (2018 m.)

Rekomendacija dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (2018 m.)

Rekomendacija dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų (2018 m.)

Pasirengimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 viešajam sektoriui

12 pasirengimo žingsnių, kuriuos turite žengti norėdami pasirengti taikyti BDAR (2017 m.)

Viešoji konsultacija dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)

Saugus naršymas internete (2017 m.)

Biometrinių duomenų tvarkymas elektroninėje erdvėje (2017 m.)

Asmens duomenų, tvarkomų sveikatos priežiūros įstaigose, saugumo užtikrinimo gairės (2017 m.)

Rekomendacija „Asmens duomenų ir privatumo apsauga naudojantis belaidžiais tinklais“ (2017 m.)

Rekomendacija „Asmens duomenų apsauga „Android“ įrenginiuose“ (2015 m.)

Rekomendacija „Nuasmeninimo metodai“ (2015 m.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-27