BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Karjeros galimybės

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti. Nors institucija nedidelė, tačiau veikia ypač perspektyvioje srityje, kuri glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis. Todėl ir mes, vykdydami savo kasdienę veiklą, siekiame nuolatinio tobulėjimo ir veiklos pažangos.

Mėgstate kurti istoriją, domina asmens duomenų ir privatumo apsaugos sritis, esate ambicingas, orientuotas į veiklos kokybę ir nebijote iššūkių – kviečiame prisijungti prie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos komandos.
 

        PASKELBTI KONKURSAI ir ATRANKOS

Iki 2021 m. spalio 6 d. paskelbtas konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas>>
 


TARNYBINIS KAITUMAS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kviečia tarnybinio kaitumo būdu prisijungti prie Priežiūros skyriaus komandos. Tarnybinio kaitumo būdu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pagrindinės Jūsų kompetencijos:

  • Teisės bakalauras
  • Užsienio kalba (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu kaip B2 lygiu

Pagrindinės funkcijos:

  • Nagrinėti asmenų skundus
  • Atlikti tikrinimus
  • Nagrinėti asmens duomenų saugumo pažeidimus
  • Atstovauti inspekcijos interesams teismuose ir kitose institucijose
  • Nagrinėti prašymus perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms
  • Teikti išankstines konsultacijas

Atlyginimas

Pareiginės algos koeficientas – nuo 11
Pareiginė alga atskaičius mokesčius – *nuo 1 210,95 Eur

*Atlyginimo dydis priklausys ir nuo valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo, dalyvavimo pensijos kaupime, taikytino neapmokestinamojo pajamų dydžio.

Susidomėjote – pasikalbėkime:

Daiva Tamulioniene
Priežiūros skyriaus vedėja
(8 5) 219 7278
daiva.tamulioniene@ada.lt

ar

Ramune Šulinskiene
Administravimo skyriaus vyriausiąja specialiste
(8 5) 231 2680
ramune.sulinskiene@ada.lt
 

Informuojame, kad Jums pateikus prašymą būti perkeltiems į pareigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tarnybinio kaitumo būdu Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys atrankos į laisvas pareigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje organizavimo ir administravimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime.

 


PRAKTIKA
Dėl praktikos atlikimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje>>

 


KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Jeigu norite išbandyti save asmens duomenų apsaugos srityje, atlikti praktiką ar prisidėti prie mūsų komandos,
net jei nesame paskelbę konkursų ar kitų skelbimų, kviečiame atsiųsti gyvenimo aprašymą ar susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais.

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ramunė Šulinskienė
el. p. ramune.sulinskiene@ada.lt
tel. (8 5) 231 2680

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22