BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Karjeros galimybės

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti. Nors institucija nedidelė, tačiau veikia ypač perspektyvioje srityje, kuri glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis. Todėl ir mes, vykdydami savo kasdienę veiklą, siekiame nuolatinio tobulėjimo ir veiklos pažangos.

Mėgstate kurti istoriją, domina asmens duomenų ir privatumo apsaugos sritis, esate ambicingas, orientuotas į veiklos kokybę ir nebijote iššūkių – kviečiame prisijungti prie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos komandos.
 

        PASKELBTI KONKURSAI
 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kviečia prie komandos prisijungti Priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą.
Konkurso skelbimo Nr. 47946. Prašymai priimami iki liepos 30 d. 

Platesnė informacija ir dokumentų pateikimas>>

Priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto:
•    Pareiginės algos koeficientas – 9,5
•    Pareiginė alga neatskaičius mokesčių – 1 681,5 Eur
•    Pareiginė alga atskaičius mokesčius – 1 059,89 Eur

(Pastaba: darbo užmokestis priklausys ir nuo valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo, dalyvavimo pensijos kaupime, taikytino neapmokestinamojo pajamų dydžio)

Specialieji reikalavimai pretendentui:
•    teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis
•    anglų kalba B2 lygiu

Pagrindinės funkcijos:
•    Atlikti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą
•    Nagrinėti skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, rengti atsakymus arba prireikus koordinuoti atsakymų rengimą
•    Planuoti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą
•  Atstovauti įstaigos interesams arba prireikus koordinuoti atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose, rengti susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoti susijusių dokumentų rengimą
•  Atlikti asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus pagal gautus skundus ir pranešimus bei įstaigos iniciatyva, rengti patikrinimų aktus, atsakymus bei siūlyti sprendimus dėl nustatytų pažeidimų
•    Nagrinėti duomenų valdytojų pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir siūlyti sprendimų projektus
•    Vykdyti įstaigos akredituotų įstaigų priežiūrą ir kontrolę
•    ir kt.

Mes siūlome:
•    Patirtį ypač perspektyvioje srityje
•    Socialines garantijas
•    Lankstų darbo grafiką
•    Galimybę dirbti nuotoliniu būdu
•    Kvalifikacijos tobulinimą
•    Paskatinimus už aukštus darbo rezultatus


TARNYBINIS KAITUMAS

Šiuo metu tarnybinio kaitumo būdu priimtume:
1. Priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą (pareiginės algos koeficientas – 9,5; pareiginė alga atskaičius mokesčius – 1 059,89 Eur)>>
2. Priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą (pareiginės algos koeficientas – 10; pareiginė alga atskaičius mokesčius – 1 110,24 Eur)>>


Tarnybinio kaitumo būdu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į lygiavertes ar žemesnes pareigas, jeigu jis atitinka pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.


Papildomos informacijos kviečiame kreiptis į
Administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę
Ramunę Šulinskienę
el. p. ramune.sulinskiene@ada.lt
tel. (8 5) 231 2680

 

PRAKTIKA
Dėl praktikos atlikimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje>>


KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Jeigu norite išbandyti save asmens duomenų apsaugos srityje, atlikti praktiką ar prisidėti prie mūsų komandos,
net jei nesame paskelbę konkursų ar kitų skelbimų, kviečiame atsiųsti gyvenimo aprašymą ar susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais.

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ramunė Šulinskienė
el. p. ramune.sulinskiene@ada.lt
tel. (8 5) 231 2680

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-16