>

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

01. ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas? (2014-09-10)

02. SOCIALINIAI TINKLAI. Ar BDAR nuostatos taikomos žmogui, paskelbusiam kito žmogaus asmens duomenis socialiniuose tinkluose? (2021-07-07)

03. VAIZDO STEBĖJIMAS. Kaip duomenų valdytojui informuoti apie vykdomą vaizdo stebėjimą informacinėje lentelėje? (2018-07-23)

04. JURIDINIO ASMENS VALDYMO ORGANŲ NARIAI. Dėl BDAR taikymo juridinio asmens valdymo organų narių duomenų tvarkymui (2018-08-30)

05. VIEŠINIMAS. Asmens duomenų viešinimas – kas viešinama, kiek viešinama ir kokių tikslų tuo siekiama (2019-03-08)

06. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS. Kokioms veikloms turi būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas? (2019-03-18)

07. SKOLININKŲ ASMENS DUOMENYS. Ar BDAR nedraudžia tvarkyti skolininkų asmens duomenų? (2019-04-08)

08. DUOMENŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS. Kokios institucijos Lietuvoje sprendžia asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas? (2019-06-21)

09. TAPATYBĖS VAGYSTĖ. Kaip sumažinti asmens tapatybės vagystės riziką? (2019-07-04)

10. TIESIOGINĖ RINKODARA. Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę? (2019-07-31)

11. TEISĖS. Teisė susipažinti su duomenimis. Kaip duomenų subjektas gali ją įgyvendinti? (2019-08-14)

12. ĮSILAUŽIMAI Į INTERNETO SVETAINES. Įsilaužimai į interneto svetaines – kaip reikėtų elgtis? (2019-09-17)

13. BENDRIJOS NARIŲ SĄRAŠAI. Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu bei gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais? (2019-09-20)

14. DUOMENŲ BAZĖS. Pasiūlymai įsigyti juridinių asmenų duomenų bazes ir asmens duomenų tvarkymo reikalavimai (2019-10-24)

15. COVID-19. Aktualūs asmens duomenų tvarkymo aspektai dėl koronaviruso COVID-19 (2020-04-22)

16. BCR. Įmonei privalomų taisyklių (angl. Binding Corporate Rules) procedūra (2020-09-17)

17. BREXIT ir asmens duomenys. Svarbi informacija dėl asmens duomenų perdavimo ir gavimo iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (atnaujinta 2021-07-16)

18. COVID-19. Asmenų registracija COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais (2020-10-27)

19. TIESIOGINĖ RINKODARA. Kaip įvertinti, kas yra savo paties panašios prekės ar paslaugos? (2020-12-11)

20. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS. Ar privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu (teisinė prievolė)? (2021-02-08)

21. TEISTUMO DUOMENYS. Ar darbdavys turi teisę prašyti kandidato į darbuotojus arba darbuotojo pateikti teistumo pažymą? (2021-02-08)

22. „CityBee“. Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus dėl „CityBee“ 2021 m. vasario mėn. duomenų saugumo pažeidimo (2021-02-18)

23. ATVIRIEJI DUOMENYS informacija ruošiama

24. TIESIOGINĖ RINKODARA. Viešojo sektoriaus nuomonės apklausos ir tiesioginė rinkodara (2021-03-22)

25. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS. Ar duomenų apsaugos pareigūnu gali būti skiriamas juridinis asmuo? (2021-04-01)

26. TIESIOGINĖ RINKODARA. Internete viešai skelbiami organizacijos ar organizacijos darbuotojų elektroninio pašto adresai. Ar jais galime siųsti pasiūlymus dėl savo paslaugų? (2021-04-01)

27. SKOLININKAI, SVEIKATOS DUOMENYS. Skolininkas pats savo iniciatyva pateikia savo sveikatos duomenis dėl įsiskolinimo atidėjimo. Ar tokie veiksmai gali būti laikomi sutikimu dėl sveikatos duomenų tvarkymo, išreikštu konkliudentiniais veiksmais, kai priimamas sprendimas atidėti skolos mokėjimą? (2021-07-07)

28. SLAPUKAI. Ar galima naudoti slapukus remiantis teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais? (2021-08-31)

29. COVID-19. Reguliarus darbuotojų testavimas ir asmens duomenų apsauga (2021-07-26)

30. TELEFONINIAI ĮRAŠAI. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo duomenimis: kaip duomenų valdytojui tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto prašymą pateikti telefoninio pokalbio įrašo kopiją? (2021-09-29)

31. SAUGUMAS INTERNETE. PATARIMAI, ką daryti, jeigu Jūsų paskyra buvo „nulaužta“ (2021-12-31)

32. SAUGUMAS INTERNETE. Kaip apsaugoti savo asmens duomenis ir finansus nuo sukčiavimo internete? (2022-03-02)

33. Kas yra asmens duomenų tarpininkavimas (angl. data brokerage)? (2022-01-07)

34. SVEIKATOS DUOMENYS. Ar gali darbdavys rinkti asmens duomenis dėl pasinaudojimo sveikatos diena pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą? (2023-08-01)

35. STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS. Dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 28 straipsnį (2023-06-05)

36. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI. Ar duomenų valdytojas gali nustatyti paveiktų duomenų subjektų skaičiaus minimalią ribą, kurią peržengus būtų pranešama priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą? (2023-10-05)

37. TIESIOGINĖ RINKODARA. Ar gali bendrovė saugoti duomenų subjektų, atsisakiusių gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, kontaktus? (2023-10-30)

38. Ar duomenų valdytojas gali siųsti priminimą apie besibaigiančią sutartį? (2023-11-30)

39. Ar atsitiktinai sugeneruotas telefono numeris yra asmens duomenys? (2023-12-04)

40. Ar daugiabučio namo administratorius gali pateikti duomenis apie tai, kuriame bute ar patalpoje buvo vykdomi bendro naudojimo objektų remonto darbai? (2023-12-05)

41. RINKIMAI. Kandidatų asmens duomenų skelbimas viešai (2024-04-18)

Atnaujinimo data: 2024-04-18