BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas
 

Kiti korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai

2020 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 m. spalio 28 d. išvada Nr. 4R-330  „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>


2019 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, susipažinusi su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“, priėmėme sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir pateikė siūlymą minėtą išvadą paskelbti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. spalio 11 d. išvada Nr. 4R-271(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2018 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. spalio 30 d. išvada Nr. 4R-334(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2017 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2017 m. spalio 20 d. išvada Nr. 4R-391(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

VDAI korupcijos rizikos analizės šiuo metu STT yra nusprendusi neatlikti.

Informacija bus skelbiama, kai bus atliktas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, išskyrus apie pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, sąrašas:

  1. Direktoriaus pavaduotojas
  2. Administravimo skyriaus vedėjas
  3. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
  4. Priežiūros skyriaus vedėjas
  5. Teisės skyriaus vedėjas

Duomenys apie informacijos apie asmenis, išskyrus asmenis, kuriems pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, surinkimą, nurodant pareigų, apie į kurias pretenduojantį asmenį informacija buvo surinkta, pavadinimą, informacijos surinkimo datą, asmenų, apie kuriuos informacija buvo surinkta, skaičių.

Duomenų apie informacijos apie asmenis, einančius pareigybių sąraše išvardintas pareigas, surinkimą neturime. Tokia informacija nebuvo rinkta.

Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, yra VDAI korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė.

VDAI darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

2020 m. spalio 15 d. VDAI valstybės tarnautojai dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005 mokymuose „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ (2 asmenys)

Informacija bus pateikta, kai bus atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-23