BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

VDAI darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

2020 m. spalio 15 d. VDAI valstybės tarnautojai dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005 mokymuose „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ (2 asmenys)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-11