BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Atsparumo korupcijai lygis

Atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai (gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto) ir yra viena iš pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių, nustatytų Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje.

VDAI atsparumo korupcijai lygis bus nustatytas pagal atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką, kai ją patvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22