BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos pasireiškimo tikimybė

2022 m.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, VDAI direktoriaus nuožiūra nuspręsta neatlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VDAI veiklos srityse.

2021 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2021 m. rugsėjo 30 d. išvada Nr. 4R-379 (4.13.E) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

2020 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 m. spalio 28 d. išvada Nr. 4R-330  „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>


2019 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, susipažinusi su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“, priėmėme sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir pateikė siūlymą minėtą išvadą paskelbti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. spalio 11 d. išvada Nr. 4R-271(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2018 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. spalio 30 d. išvada Nr. 4R-334(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2017 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2017 m. spalio 20 d. išvada Nr. 4R-391(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22