BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos prevencijos programos


Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

 

Kiti korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-16