BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos rizikos analizė

VDAI korupcijos rizikos analizės šiuo metu STT yra nusprendusi neatlikti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03