BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos rizikos valdymo tobulinimas

Specialiųjų tyrimų tarnyba, išnagrinėjusi VDAI išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, nėra pateikusi rekomendacijų dėl rizikos valdymo ir VDAI nėra priimta sprendimų dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22