BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, yra VDAI korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-11