BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, išskyrus apie pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, sąrašas:

  1. Direktoriaus pavaduotojas
  2. Administravimo skyriaus vedėjas
  3. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
  4. Priežiūros skyriaus vedėjas
  5. Teisės skyriaus vedėjas

Duomenys apie informacijos apie asmenis, išskyrus asmenis, kuriems pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, surinkimą, nurodant pareigų, apie į kurias pretenduojantį asmenį informacija buvo surinkta, pavadinimą, informacijos surinkimo datą, asmenų, apie kuriuos informacija buvo surinkta, skaičių.

Duomenų apie informacijos apie asmenis, einančius pareigybių sąraše išvardintas pareigas, surinkimą neturime. Tokia informacija nebuvo rinkta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03