BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1T-105(1.12.E) „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo“

 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas

 

Eilės Nr.

Pareigybės pavadinimas

Administracija

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotojas

Administravimo skyrius

3.

Skyriaus vedėjas

4.

Patarėjas

5.

Vyriausiasis specialistas

Informacinių technologijų skyrius

6.

Skyriaus vedėjas

7.

Patarėjas

8.

Vyriausiasis specialistas

Priežiūros skyrius

9.

Skyriaus vedėjas

10.

Patarėjas

11.

Vyriausiasis specialistas

Teisės skyrius

12.

Skyriaus vedėjas

13.

Patarėjas

14.

Vyriausiasis specialistas

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22