BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Subjektai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šulinskienė, el. p. [email protected], tel. 8 670 23881

Prie antikorupcinės aplinkos kūrimo prisideda ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1T-115 (1.12.E) sudaryta komisija

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22