BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacija bus skelbiama, kai bus atliktas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03