BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


PAGRINDINIAI NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dalyvauja formuojant politiką asmens duomenų apsagos srityje – rengiant įstatymų, kitų teisės aktų projektus. Atsižvelgiant į tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė su asmens duomenų aspaugos reforma susijusių įstatymų projektų pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto, kurie 2016 m. IV ketvirtį buvo pateikti Teisingumo ministerijai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04