BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Atviri duomenys

Atviri duomenys − tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) atviri duomenys pateikiami XML (angl. Extensible Markup Language) bendros paskirties duomenų struktūroje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-30