BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


29 straipsnio darbo grupės metodinė informacija

29 straipsnio darbo grupė veikė iki 2018 m. gegužės 25 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžios.

Nuoroda į 29 straipsnio arbo grupės rekomendacijų skiltį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04