BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Europos duomenų apsaugos valdybos metodinė informacija

Europos duomenų apsaugos valdybos gairės, rekomendacijos, geroji patirtis

Neoficialus vertimas į lietuvių kalbą Nuomonės Nr. 03/2013 dėl tikslo ribojimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04