BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


SolPriPa 2 WORK projektas

APIE „SolPriPa 2 WORK“ PROJEKTĄ

2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.

Projekto tikslai:
1. Suteikti galimybę darbdaviams kurti asmens duomenų tvarkymo principus atitinkančią darbo aplinką.
2. Padėti darbuotojams ginti savo teisę į asmens duomenų apsaugą, kaip pagrindinę teisę, darbo vietoje.

Tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai. Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai.

Veiklos. Įgyvendinant projektą bus vedami mokymai, rengiamos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystoma mobilioji aplikacija „ADA gidas“.

„SolPriPa 2 WORK“ projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020) ir yra 2018–2020 m. įgyvendinto informuotumo didinimo apie asmens duomenų apsaugą „SolPriPa“ projekto tęsinys.

 


PROJEKTO KOORDINATORĖ
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja
Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 262 6516

 


PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS

2021 kovas Poreikio nustatymo planas  
2021 balandis–liepa 3 tyrimai

30 ekspertų giluminių interviu,
500 darbuotojų anoniminė apklausa, 500 darbdavių anoniminė apklausa

2021 birželis–rugsėjis 3 skirtingų mokymų medžiagos parengimas

verslui, viešajam sektoriui, teismams

2021 rugsėjis–2022 lapkritis 14 mokymų verslui

4 Vilniuje, 10 likusioje Lietuvoje
 

2021 rugsėjis–2022 lapkritis 6 mokymai viešajam sektoriui 2 teismams, 2 ministerijoms ir kt., 2 savivaldybėms
2022 kovas–rugpjūtis 10 tinklalaidžių  
2022 kovas–rugsėjis 3 gairės

1 darbuotojams, 1 viešojo sektoriaus darbdaviams, 1 privataus sektoriaus darbdaviams

2022 kovas–rugsėjis 3 moksliniai straipsniai  
2022 kovas–2023 sausis „ADA gidas“ vystymas ir palaikymas Kviečiame atsisiųsti ir naudoti
2023 sausis Uždarymo konferencija  

 


PROJEKTO ATIDARYMO RENGINYS

2021 m. kovo 4 d. 9–12 val. „SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija internete

MOKYMAI „Asmens duomenų apsauga darbo santykių kontekste“
 

Mokymų programa>>

Mokymai yra nemokami.
Mokymų lektoriai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto atstovai, kurie kartu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą.

2022-04-26 mokymai teismams, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius
2022-04-28 mokymai teismams ir ikiteisminio ginčų sprendimo institucijoms, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius
2022-05-04 mokymai savivaldybėms, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius
2022-05-05 mokymai savivaldybėms, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius
2022-05-17 mokymai valstybinėms institucijoms, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius
2022-05-18 mokymai valstybinėms institucijoms, dalyviai iš visos Lietuvos, Vilnius

2022-06-02 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-06-08 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-06-14 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Klaipėda
2022-06-16 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Kaunas
2022-09-20 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-09-27 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-11-11 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-18 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-22 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-25 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-01 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-08 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai (registracija>>)
2022-12-13 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-15 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai (registracija>>)

 


 


ADA gidas

„ADA gidas“ – kiekvienam nemokamai prieinama mobilioji programėlė apie asmens duomenų apsaugą. Interaktyvi informacijos sklaidos platforma, naudinga sprendžiantiems asmens duomenų apsaugos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimus.

Kam skirta? Organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis, ir kiekvienam žmogui, kad geriau suprastų savo teises asmens duomenų apsaugos srityje ir kaip jas ginti.

Kaip atsisiųsti? „ADA gidą“ nemokamai atsisiųsite iš internetinių aplikacijų parduotuvių „Google Play Store“ ir „App Store“. Ji skirta išmaniesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams.

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

MOKYMAI
Informuojame, kad Jums užpildžius norinčių dalyvauti mokymuose anketą, Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas tvarkys pakvietimo dalyvauti mokymuose ir atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas įgyvendinimo tikslais.  Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame Privatumo pranešime>>.
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02