BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


SolPriPa 2 WORK projektas

APIE „SolPriPa 2 WORK“ PROJEKTĄ

2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.

Projekto tikslai:
1. Suteikti galimybę darbdaviams kurti asmens duomenų tvarkymo principus atitinkančią darbo aplinką.
2. Padėti darbuotojams ginti savo teisę į asmens duomenų apsaugą, kaip pagrindinę teisę, darbo vietoje.

Tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai. Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai.

Veiklos. Įgyvendinant projektą bus vedami mokymai, rengiamos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystoma mobilioji aplikacija „ADA gidas“.

„SolPriPa 2 WORK“ projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020) ir yra 2018–2020 m. įgyvendinto informuotumo didinimo apie asmens duomenų apsaugą „SolPriPa“ projekto tęsinys.

 


PROJEKTO KOORDINATORĖ
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja
Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 262 6516

 


PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS

2021 kovas Atidarymo konferencija SolPriPa2WORK projekto pristatymo konferencija>>
2021 kovas Poreikio nustatymo planas  
2021 balandis–liepa 3 tyrimai

30 ekspertų giluminių interviu,
500 darbuotojų anoniminė apklausa, 500 darbdavių anoniminė apklausa

2021 birželis–rugsėjis 3 skirtingų mokymų medžiagos parengimas

verslui, viešajam sektoriui, teismams

2021 rugsėjis–2022 lapkritis 14 mokymų verslui

4 Vilniuje, 10 likusioje Lietuvoje
Mokymų programa>>
2022-06-02 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-06-08 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-06-14 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Klaipėda
2022-06-16 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Kaunas
2022-09-20 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-09-27 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, Vilnius
2022-11-11 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-18 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-22 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-11-25 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-01 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-08 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-13 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai
2022-12-15 mokymai smulkiajam ir vidutiniam verslui, nuotoliniai

2021 rugsėjis–2022 lapkritis 6 mokymai viešajam sektoriui 2 teismams, 2 ministerijoms ir kt., 2 savivaldybėms
Mokymų programa>>
2022-04-26 mokymai teismams, Vilnius
2022-04-28 mokymai teismams ir ikiteisminio ginčų sprendimo institucijoms, Vilnius
2022-05-04 mokymai savivaldybėms, Vilnius
2022-05-05 mokymai savivaldybėms, Vilnius
2022-05-17 mokymai valstybinėms institucijoms, Vilnius
2022-05-18 mokymai valstybinėms institucijoms, Vilnius
2022 kovas–rugpjūtis 10 tinklalaidžių

Asmens duomenų apsauga darbo santykiuose>>
Darbo santykių pradžia – privatumo pabaiga?>>
Ar visus asmens duomenis darbdavys gali tvarkyti?>>
BDAR naujovė – duomenų apsaugos pareigūnas>>
Ką darbdavys privalo pasakyti darbuotojui apie jo asmens duomenų tvarkymą?>>
Darbinių transporto priemonių sekimas>>
Asmens duomenų apsauga dirbant nuotoliniu būdu>>
Darbo vietos stebėjimas. Legalu?>>
Biometriniai duomenys ne tik darbe>>
Vaizdo stebėjimas. Kaimynas filmuoja, ką daryti?>>

2022 kovas–rugsėjis 3 gairės

Gairės darbuotojams apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste>>
Gairės verslui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste>>
Gairės viešajam sektoriui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste>>

2022 kovas–rugsėjis 3 moksliniai straipsniai  
2022 kovas–2023 sausis „ADA gidas“ vystymas ir palaikymas Kviečiame atsisiųsti ir naudoti
2023 sausis Uždarymo konferencija SolPriPa2WORK projekto uždarymo konferencija>>

 

 

 


ADA gidas

„ADA gidas“ – kiekvienam nemokamai prieinama mobilioji programėlė apie asmens duomenų apsaugą. Interaktyvi informacijos sklaidos platforma, naudinga sprendžiantiems asmens duomenų apsaugos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimus.

Kam skirta? Organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis, ir kiekvienam žmogui, kad geriau suprastų savo teises asmens duomenų apsaugos srityje ir kaip jas ginti.

Kaip atsisiųsti? „ADA gidą“ nemokamai atsisiųsite iš internetinių aplikacijų parduotuvių „Google Play Store“ ir „App Store“. Ji skirta išmaniesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams.

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

MOKYMAI
Informuojame, kad Jums užpildžius norinčių dalyvauti mokymuose anketą, Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas tvarkys pakvietimo dalyvauti mokymuose ir atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas įgyvendinimo tikslais.  Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame Privatumo pranešime>>.
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-08