>

AUKŠTŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS STANDARTŲ
SKATINIMO PROJEKTAS

2018 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje startavo 2 metų trukmės Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas SolPriPa projektas. SolPriPa (sprendžiant privatumo paradoksą) – asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimo projektas

Tikslai.Tobulinti projekto partnerių neformaliojo išsilavinimo institucinius ir organizacinius gebėjimus; skatinti organizacijas pagerinti verslo veiklos valdymą asmens duomenų apsaugos srityje; didinti visuomenės informuotumą apie duomenų apsaugos problemas ir skatinti netoleranciją piktnaudžiavimui asmens duomenimis; skatinti socialinį solidarumą ir jaunimo pilietiškumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat kintančioje visuomenėje.

 

Veiklos. Įgyvendinant SolPriPa projektą numatyta vesti mokymus, parengti įvairių mokymo priemonių, skirtų geriau įsisavinti mokymų medžiagą, rengti informuotumo didinimo seminarus ir kitas priemones skirtingų tikslinių grupių nariams, pavyzdžiui, konkursas jaunimui ir programėlės sukūrimas.

Tikslinės grupės:smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, startuoliai, sveikatos priežiūros ir žiniasklaidos sektoriai, pažeidžiamesnės visuomenės grupės, tokios kaip jaunimas ar vyresnio amžiaus žmonės.

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ, ĮGYVENDINANT SolPriPa PROJEKTĄ

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ORGANIZUOJANT „SOLPRIPA“ PROJEKTO SEMINARUS
Informuojame, kad „SolPriPa“ projekto seminaro dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, el. pašto adresas (jeigu neturi, tai telefono numeris), parašas, tvarkomi Europos Sąjungos finansuojamo „SolPriPa“ projekto įgyvendinimo tikslu.
Minėti asmens duomenys bus pateikti Europos Sąjungos projektų koordinavimo sistemoje kartu su „SolPriPa“ projekto seminarų ataskaita. Projekto metu surinkti asmens duomenys jokiems kitiems asmenims nebus teikiami. Duomenys nebus skelbiami viešai.
Projekto metu surinkti asmens duomenys ir dokumentai bus saugomi 10 metų nuo projekto pasibaigimo.


VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VYKDOMĄ „SOLPRIPA“ PROJEKTĄ TIKSLU
Informuojame, kad visuomenės informavimo tikslu „SolPriPa“ renginių metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl šio projekto renginių dalyviai gali būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
„SolPriPa“ projekto renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami „SolPriPa“ projekto partnerių (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto), renginių organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie „SolPriPa“ projektą. Taip pat projekto renginių fotografijas ar vaizdo įrašus savo informavimo kanalais gali skelbti Europos Sąjungos projektų koordinatoriai.

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant „SolPriPa“ projektą, kreipkitės į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų apsaugos pareigūnę Margaritą Valčiukę el. p. [email protected].

PUBLIKACIJOS IR LAIDŲ ĮRAŠAI


Asmens duomenų apsaugos informuotumo didinimo projekto SolPriPa pasiekimai skirti žmonėms ir organizacijoms (15 min., 2020 m.)

Kokius savo duomenis privalome saugoti ir kodėl? (Žinių radijas, 2020 m.)

Ar sveikatos duomenys taip pat yra XXI a. valiuta? (Žinių radijas, 2020 m.)

Ar kovai su pandemija turime aukoti duomenis apie save? (Žinių radijas, 2020 m.)

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir saugumas sveikatos priežiūros sektoriuje (Lietuvos sveikata, 2020 m.)

Pacientų teisių žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su asmens duomenimis įgyvendinimo aspektai (Lietuvos sveikata, 2020 m.)

Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos vaidmens pasikeitimai priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)

Naujosios duomenų subjekto teisės Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)
 
Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai COVID-19 pandemijos metu (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)
 
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos užtikrinimo teisinio reguliavimo ypatumai (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)
 
Asmens duomenų tvarkymo ypatumai nuotoliniu būdu teikiant paslaugas sveikatos priežiūros srityje (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)
 
Asmens duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas finansų įstaigose (Jurisprudencija, 2020, tomas 27 Nr. 2)  

 

 

 

PROJEKTO ATIDARYMO RENGINYS

2018 m. rugsėjo 19 d. (trečiadienį) 11 val. (trukmė 1 val.) Mykolo Romerio universiteto laboratorijose (MRU LAB), Didlaukio g. 55, Vilnius, 101 auditorijoje įvyko SolPriPa projekto pristatymo renginys „SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projektas“.
Renginyje asmens duomenų apsaugos situaciją 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei poreikį šviesti visuomenę pristatė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas ir Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų paramos centro vadovė dr. Nomeda Gudelienė bei atstovės Salvija Kavalnė ir Rūta Lazauskaitė.

 

VIDEOKONKURSAS JAUNIMUI

2020 m. I pusė.Trumpų filmų konkursas jaunimui „Saugok savo asmens duomenis“

I vieta – (filmas)
19-metis klaipėdietis konkursui pateikė ypač kūrybingai atliktą darbą, kuriame gvildenama situacija, susijusi su asmens duomenų apsauga. Kūrinyje atskleista, kaip svarbu įmonėms rūpintis duomenų saugumu, turėti savo darbą išmanančių profesionalų, kad klientai jaustųsi saugūs dėl jų asmens duomenų tvarkymo, o kylančias problemas organizacijos išspręstų žmonėms to nė napajaučiant.

II vieta –  (filmas) skirtas prizas – padėka ir ausinės
23 metų Mykolo Romerio universiteto studentas retrospektyviai pažvelgė į duomenų apsaugos temą ir papasakojo duomenų apsaugos atsiradimo istoriją. Jo filmo personažas – žinių vedėjas Garis Sykretas išryškina asmens duomenų apsaugos svarbą dabartiniame skaitmeniniame pasaulyje.

III vieta – (filmas)
29-erių italė Sara sukūrė animaciją, kuri kalba apie asmens duomenų apsaugą vaikams. Ji ypač nustebino pateikusi darbą, kadangi nei mokosi, nei gyvena Lietuvoje, tačiau sužinojusi apie šį konkursą, sukūrė ir atsiuntė filmą tiesiai iš Italijos. Svarbu pabrėžti tai, kad šis videokonkursas organizuotas įgyvendinant aukštų duomenų apsaugos standartų skatino SolPriPa projektą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020) ir toks tarptautinės auditorijos įsitraukimas parodo asmens duomenų apsaugos temos aktualumą ir SolPriPa projekto sklaidą.

GAIRĖS organizacijoms

Asmens duomenų apsaugos gairės SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI
Asmens duomenų apsaugos gairės STARTUOLIAMS
Asmens duomenų apsaugos gairės SVEIKATOS priežiūros sektoriui
Asmens duomenų apsaugos gairės ŽINIASKLAIDOS SEKTORIUI

LANKSTINUKAI organizacijoms

Pareigos tvarkant asmens duomenis
Vaizdo stebėjimas
Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų ap sauga
Asmens duomenų ap sauga žiniasklaidoje

GAIRĖS žmonėms

Asmens duomenų apsaugos gairės DUOMENŲ SUBJEKTAMS
Asmens duomenų apsaugos gairės JAUNIMUI
Asmens duomenų apsaugos gairės VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS

LANKSTINUKAI žmonėms

Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Kokios institucijos gali padėti?
Teisės asmens duomenų apsaugos srityje
Asmens duomenų saugumas internete

SEMINARAI

2020 m. kovo 4 d. 10–13 val. Kaune SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

2020 m. kovo 3 d. 14–15:30 val. Panevėžyje SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Panevėžio trečiojo amžiaus universitet

2020 m. kovo 2 d. 14:00–15:30 val. Kaišiadoryse SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriumi ir Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetu.

2020 m. kovo 2 d. 10–13 val. Kaišiadoryse SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centru.

2020 m. vasario 20 d. 17:00 Anykščiuose SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Anykščių trečiojo amžiaus universitetu.

2020 m. vasario 20 d. 13 val. Anykščiuose SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Anykščių turizmo ir verslo informacijos centru.

2020 m. vasario 14 d. 10 val. Vilniuje SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu.

2020 m. vasario 12 d. 14 val. Klaipėdoje SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

2020 m. vasario 12 d. 10 val. Klaipėdoje SolPriPa seminaras startuoliams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su VšĮ „Versli Lietuva“.

2020 m. vasario 7 d. 13 val. Mažeikiuose SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams sveikatos priežiūros sektoriuje apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Mažeikių odontologų atstovais.

2020 m. vasario 7 d. 10:30 val. Mažeikiuose SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Mažeikių trečiojo amžiaus universitetu.

2020 m. sausio 6 d.Klaipėdoje SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

2019 m. gruodžio 13 d. 16 val. Alytuje SolPriPa seminaras vyresnio amžiaus žmonėms apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu.

2019 m. gruodžio 12 d. 13 val. Vilniuje SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams sveikatos priežiūros sektoriuje apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacija.

2019 m. gruodžio 6 d. 9 val. Kaune SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

2019 m. lapkričio 25 d. 9 val. Vilniuje SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

2019 m. spalio 31 d. 9 val. Vilniuje SolPriPa seminaras smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams apie asmens duomenų apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą. Renginys organizuojamas kartu su organizacija „Reach for change“.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27