BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Teismų sprendimai (pagal VDAI skundus)

SANTRUMPOS
VDAI, Inspekcija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
VAAT – Vilniaus apygardos administracinis teismas


2022

 

2021

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-15