BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


VDAI sprendimai (baudos, nurodymai ir kt.)

Šioje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos svetainės rubrikoje skelbiami reikšmingesni priežiūros institucijos priimti sprendimai dėl duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, inspekcijai išnagrinėjus asmenų skundus, asmens duomenų saugumo pažeidimus ar atlikus kitus tyrimus. Platesnės informacijos apie VDAI taikytas sankcijas galite ieškoti ir VDAI veiklos ataskaitose>>
 

BAUDOS SKYRIMO POSĖDŽIAI

Posėdžių dėl baudos skyrimo grafikas>>

 

SPRENDIMAI


2022

Reikšmingesni sprendimai:

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl viešai paskelbtų asmens duomenų 2022-03-18

Atlikus tyrimą dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo, IT bendrovei skirta bauda dėl negebėjimo užtikrinti nuolatinio duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo ir atsparumo (2022-05-02)

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl organizacijos veiksmų skelbiant asmens duomenis 2022-05-04

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl sveikatos paslaugų teikėjo netinkamų veiksmų, įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui 2022-05-18

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl finansų įstaigoje įgyvendinamos teisės susipažinti su duomenimis 2022-05-19

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl sveikatos paslaugų teikėjo darbuotojo vykdyto neteisėto sveikatos duomenų tvarkymo 2022-05-31

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje priemonių naudojimo 2022-06-30

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl advokato veiksmų, neteisėtai renkant asmens duomenis 2022-07-12

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu 2022-07-15

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo kito asmens medicininiuose dokumentuose bei šių duomenų perdavimo kitoms įstaigoms teisėtumo 2022-09-15

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl organizacijos veiksmų tvarkant vaikų atvaizdo duomenis 2022-09-30

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo (darbuotojo asmeninio susirašinėjimo) 2022-10-07

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl pareiškėjo pokalbių telefonu įrašymo teisėtumo ir jo teisės gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą 2022-10-17

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas skirti baudą organizacijai už neteisėtą duomenų apie finansinius įsipareigojimus tvarkymą 2022-12-21

Išnagrinėjus skundą priimtas sprendimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų teikimo per mobiliąją programėlę teisėtumo 2022-12-21

Atlikus patikrinimą, priimtas sprendimas sporto klubus valdančiai bendrovei skirti baudą dėl biometrinių duomenų tvarkymo pažeidimų 2022-12-22

 

 

2021
2021 m. VDAI iš viso skyrė 26 baudas, iš jų reikšmingesni sprendimai:

Už melagingos informacijos teikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 2021 m. priimti sprendimai skirti administracines baudas

Sprendimas dėl vaizdo stebėjimo vykdymo pastato automobilių stovėjimo aikštelėje ir duomenų subjekto teisų įgyvendinimo (ne bauda) 2021 m.

Sprendimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir duomenų subjekto, gavusio tiesioginės rinkodaros pasiūlymą, BDAR nurodytų teisių įgyvendinimo (ne bauda) 2021 m.

Automobilių nuomos bendrovei skirta bauda dėl duomenų saugumo pažeidimo, kai iš neapsaugotai laikomos duomenų bazės buvo atskleisti ir viešai paskelbti 110 302 vartotojų duomenys (privatus sektorius, 110 tūkst. Eur bauda)

Sporto klubui skirta bauda už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimus tvarkant klientų ir darbuotojų pirštų atspaudus (privatus sektorius, bauda 20 tūkst. Eur)

Registrų centrui skirta bauda už nustatytus BDAR pažeidimus, įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (viešasis sektorius, bauda 15 tūkst. Eur) 2021-03-02

Bauda dėl BDAR pažeidimų programėlėje „Karantinas“ (viešasis sektorius, bauda 12 tūkst. Eur; privatus sektorius, bauda 3 tūkst. Eur) 2021-02-26  


2020
2020 m. VDAI iš viso skyrė 25 baudas, iš jų reikšmingesnis sprendimas:

Savivaldybės administracijai skirta bauda pagal BDAR dėl netinkamai tvarkomų įvaikinto vaiko tėvų asmens duomenų (viešasis sektorius, 15 tūkst. Eur bauda) 2020-09-28


2019
2019 m. VDAI iš viso skyrė 6 baudas, iš jų reikšmingesnis sprendimas:

Mokėjimo iniciavimo paslaugas teikiančiai bendrovei skirta bauda dėl BDAR pažeidimų (privatus sektorius, 61,5 tūkst. Eur bauda) 2019-05-17

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-06