BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Viešosios konsultacijos iki BDAR


Viešosios konsultacijos, paskelbtos iki įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

P.S. Viešosios konsultacijos, paskelbtos iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimo, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja BDAR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-31