Viešosios konsultacijos iki BDAR


Viešosios konsultacijos, paskelbtos iki įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

P.S. Viešosios konsultacijos, paskelbtos iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimo, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja BDAR.

Atnaujinimo data: 2023-09-11