BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2018–2019 m. asmens duomenų apsaugos srities Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apibendrinimas

Data

2020 04 03

Įvertinimas
10
estt apibendrinimas.png

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė 2018–2019 m. asmens duomenų apsaugos srities Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apibendrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d., tačiau aptariamu laikotarpiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) priimti sprendimai vis dar nagrinėjo duomenų apsaugos klausimus, kurie buvo reglamentuojami teisės aktų, galiojusių iki BDAR. ESTT 2018–2019 metais priėmė reikšmingus sprendimus duomenų apsaugos srityje. Jais buvo nustatyta interneto svetainės valdytojų atsakomybė asmens duomenų tvarkymo srityje bei buvo įvertinta, ar vaizdo įrašo paviešinimui interneto svetainėje yra taikomi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat dviejuose sprendimuose ESTT pasisakė dėl teisės būti pamirštam prašant ištrinti duomenis iš paieškos sistemų. Šiame apibendrinime apžvelti ESTT sprendimai šiomis temomis:

  • Dėl duomenų rinkimo interneto svetainėse ir duomenų valdytojo atribojimo;
  • Dėl duomenų tvarkymo žurnalistiniais tikslais apibrėžimo ir Direktyvos 95/46 taikymo srities išimties;
  • Dėl nacionalinių institucijų prieigos prie asmens duomenų nusikaltimo tyrimo tikslais;
  • Dėl sprendimo uždrausti Jehovos liudytojų religinei bendruomenei rinkti ar tvarkyti asmens duomenis vykdant tikėjimo skelbimo veiklą;
  • Dėl asmenų teisės būti pamirštiems, įgyvendinant šią teisę per paieškos sistemas;
  • Dėl asmenų teisės būti pamirštiems, įgyvendinant šią teisę per paieškos sistemas 2;
  • Dėl įspėjimo interneto svetainėse apie slapukų naudojimą;
  • Dėl vaizdo stebėjimo proporcingumo siekiamiems tikslams.

2018–2019 m. asmens duomenų apsaugos srities Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apibendrinimas>>