>
2019-05-23

2018 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga, parengta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos informaciją

Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:
- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės
saviraiškos tikslais.
Atsižvelgiant į tai, 2018 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

2018 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga>>