BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

Data

2020 09 29

Įvertinimas
5
Valdybos ataskaita 2019.png

                  
Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kiekvienais metais turi parengti ir pateikti Europos duomenų apsaugos valdybai, Europos Komisijai ir visuomenei veiklos ataskaitą. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.
Atsižvelgiant į tai, 2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga>>