BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2020 m. patikrinimų plano pakeitimai

Data

2020 09 09

Įvertinimas
6
2020 m. tikrinimai pagal BDAR.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, planuojamus įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų patikrinimus atlieka vadovaudamasi kiekvienais metais tvirtinamu patikrinimų planu. Dėl asmens duomenų tvarkymo pokyčių, aktualijų ar teisinio reguliavimo pasikeitimų planas per metus gali būti pakoreguotas.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos valstybės narės turi pareigą nuosekliai taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir užtikrinti vienodą asmens duomenų apsaugos lygį, taip pat į tai, kad viešosios konsultacijos dėl Europos duomenų apsaugos valdybos Gairių 2020/06 dėl Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento santykio nėra baigtos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nusprendė šiais metais atsisakyti finansų įstaigų tikrinimų dėl asmens duomenų teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugą apimties. Minėtus patikrinimus planuojama atlikti kitais metais.

Pakoreguotas 2020 m. patikrinimų planas>>