2022-05-17

2021 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prisidėjo stiprinant kibernetinį saugumą Lietuvoje

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių kibernetinio saugumo politiką Lietuvoje. Inspekcija prisidėjo prie kibernetinio saugumo sistemos kūrimo priimant Kibernetinio saugumo įstatymą, ir toliau prisideda prie jos tobulinimo ir užtikrinimo dalyvaudama Kibernetinio saugumo tarybos veikloje.

Kibernetinis saugumas tiesiogiai susijęs su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekama asmens duomenų saugumo pažeidimų nagrinėjimo veikla. Tiriant asmens duomenų saugumo pažeidimus prireikus inspekcija bendradarbiauja ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis susijusiomis institucijomis.

Informacijos apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą kibernetinio saugumo kontekste galite rasti leidinio „Svarbiausia Lietuvos kibernetinio saugumo būklės statistika ir tendencijos 2021 m. – 2022 m. I ketv.“ 9–10 p.>>

Krašto apsaugos ministerijos naujiena>>