2021-10-15

2022 m. teigiami pokyčiai asmens duomenų apsaugos priežiūros srityje

Vyriausybei pritarus 2022 m. valstybės biudžetui, teigiamų pokyčių laukiame ir asmens duomenų apsaugos priežiūros srityje.

2021 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje atliko žmogiškųjų išteklių valdymo vidaus auditą. Jo išvadose numatyta stiprinti inspekciją suteikiant jai papildomų žmogiškųjų išteklių skirtoms funkcijoms vykdyti.

Suplanuotas 2022 m. biudžetas atsižvelgia į inspekcijos poreikį įsteigti naujų pareigybių. Tikimasi, kad 2022-aisiais asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija galės padidinti komandą 14 naujais darbuotojais. Tai padės inspekcijai skirti daugiau dėmesio asmenų skundų ir duomenų saugumo pažeidimų tyrimui, skatinti informuotumą apie asmens duomenų apsaugą ir labiau įsitraukti į tarptautinę veiklą, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų geriau užtikrintas vienodas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas.   

Papildomos informacijos galite rasti Teisingumo ministerijos naujienoje>>