BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Adovanojimuose „Už nuopelnus ginant ir puoselėjant žmogaus teises – 2021“ inspekcijos atstovei įteikta padėka

Data

2021 12 10

Įvertinimas
3
padeka.png

2021 m. gruodžio 10 d., minint Žmogaus teisių dieną, Teisingumo ministerijoje vykusioje oficialioje ceremonijoje Daivai Tamulionienei, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjai, įteikta padėka už indėlį ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė, atsiimdama apdovanojimą, ne tik padėkojo kolegės vardu, bet ir pati prisidėjo prie sveikinimų: „Kartu su inspekcijos darbuotojais labai džiaugiamės Daivai skirtu įvertinimu. Kasdienis kolegės indėlis yra reikšmingas ir skatinantis didžiuotis tokiomis pastangomis ne tik ginti žmogaus teises, spręsti neretai labai sudėtingas situacijas, bet ir kelti pasitikėjimą valstybės tarnyba“.

Daivai Tamulionienei apdovanojimas skirtas už indėlį ginant žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje ir vykdant verslo bei valstybinių institucijų asmens duomenų tvarkymo priežiūrą Lietuvoje. Daiva yra sukaupusi ilgametę patirtį asmens duomenų apsaugos priežiūros srityje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ji dirba 15 metų. 2018 m. Europos Sąjungoje pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą asmeniškai prisidėjo prie Lietuvos duomenų valdytojų informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje didinimo, naujos praktikos formavimo, procedūrų ir priežiūrai vykdyti reikalingų dokumentų kūrimo. Tapusi Priežiūros skyriaus vadove Daiva kiekvieną dieną gvildena su asmens duomenų apsaugos sritimi susijusius uždavinius, siūlo sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pažeidimų.

Teisė į asmens duomenų apsaugą, kurios priežiūrą vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, yra viena iš žmogaus teisių, ypač aktualių skaitmeniniais laikais, kai kasdien tvarkomi vis didesni kiekiai asmens duomenų. Teisė į asmens duomenų apsaugą – tai teisė apie kiekvieną iš mūsų.

Informacija apie šį renginį ir Teisingumo ministerojos naujienoje>>