BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu bei gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais?

Data

2019 09 20

Įvertinimas
6
daugiabuciai 3.png


Daugiabučiuose gyvenantiems asmenims neretai kyla klausimas, kodėl kaimynams leidžiama susipažinti su namo bendrijos narių sąrašu, ar tai teisėta.
 

Iš tiesų tokia galimybė susipažinti su kaimynų sąrašu neprieštarauja asmens duomenų tvarkymo taisyklėms, numatytoms Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), nes Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas aiškiai apibrėžia, kokius asmens duomenis gali gauti butų ir patalpų savininkai. Minėtu įstatymu leidžiama susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis.
 

Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją turime teisę gauti daugiabučio bendrijos veiklos ir valdymo klausimais, kokia forma informacija turi būti pateikta galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtame DUK Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) bei gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais?>>