>
2021-01-19

Atnaujinta informacija dėl BREXIT ir asmens duomenų perdavimo ir gavimo iš Jungtinės Karalystės

Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos kyla klausimų ir dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pateikiame nuo 2021 m. sausio 1 d. aktualią informaciją Lietuvos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su asmens duomenų perdavimu į JK. Jie, siekdami ir toliau perduoti asmens duomenis, turi būti pasiruošę asmens duomenų perdavimo mechanizmus, užtikrinančius asmens duomenų perdavimo į JK teisėtumą.

Plačiau DUK BREXIT ir asmens duomenys. Svarbi informacija dėl asmens duomenų perdavimo ir gavimo iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės>>