2021-07-21

Audito išvadose numatyta stiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos komandą suteikiant galimybę turėti papildomus 32 darbuotojus

2021 m. pirmąjį pusmetį Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje buvo atliktas žmogiškųjų išteklių valdymo vidaus auditas. Jį atliko Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius. 

Žmogiškųjų išteklių stygius paskirtoms priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ypač išryškėjo 2018 m. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Naujai įtvirtintose asmens duomenų apsaugos taisyklėse liko ne tik anksčiau vykdytos Valstybinės duomenų apsaugos funkcijos, tokios kaip skundų nagrinėjimas, konsultacijos, visuomenės informavimas, kita prevencinė veikla, tačiau numatyta ir naujų. Technologijų vystymasis yra nenutrūkstamas procesas, kartu didėja skaitmeninėmis priemonėmis tvarkomų asmens duomenų kiekiai, todėl ir asmens duomenų apsauga tik aktualėja, o tinkamai vykdyti priežiūros institucijos funkcijas reikalinga stipri komanda. Atlikto audito rezultatai rodo poreikį sustiprinti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją suteikiant jai galimybę turėti 32 papildomus darbuotojus.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tikisi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsižvelgs į šį nustatytą poreikį. Tai padėtų inspekcijai operatyviau spręsti asmenų skundus, ginti teises, suteikti daugiau konsultacijų, skirti didesnį dėmesį prevencinei veiklai, kad siekiant užkirsti kelią galimiems duomenų saugumo pažeidimams, kurių pastaruoju metu buvo ypač skaudžių, kai iš įmonių buvo nutekinti dideli kiekiai asmens duomenų . 

Pastaruoju metu priežiūros institucijai teikiamų skundų, asmenims siekiant išspręsti ginčą dėl asmens duomenų tvarkymo ar apginti savo teises, skaičius ypač išaugęs, todėl  atsiprašome, jeigu ne visuomet spėjame teisės aktų nustatytais terminais išnagrinėti Jūsų skundus.

Daugiau informacijos galite rasti Teisingumo ministerijos naujienoje>>