2020-06-12

Baigėsi jaunimo konkursas „Saugok savo asmens duomenis“

Pirmąjį 2020 m. pusmetį, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Mykolo Romerio universitetui įgyvendinant europinį „Aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo SolPriPa“ projektą suorganizuotas trumpų filmų ir animacijos konkursas jaunimui „Saugok savo asmens duomenis“.

18–29 m. amžiaus jaunuolius, paskutinių klasių moksleivius, studentus, savęs ieškančius svajoklius, atsakingus darbuotojus ar tiesiog video entuziastus pakvietėme dalyvauti video konkurse apie asmens duomenų apsaugą.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą pasitelkus kūrybiškumą ir meninę saviraišką, domėtis ir gilinti žinias asmens duomenų apsaugos srityje.

Konkurso komisija įvertino jaunuolių kūrinius ir išrinko nugalėtojus:

  • I vieta – Gustinas Morkus (filmas)
  • II vieta – Rimvydas Pekauskas (filmas)
  • III vieta – Sara del Grosso (filmas)

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir džiagiamės ne tik Lietuvos kūrėjų darbais, bet ir ir dalyve iš Italijos. SolPriPa projekto konkursas finansuotas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020) ir toks tarptautinės auditorijos įsitraukimas parodo asmens duomenų apsaugos temos aktualumą ir SolPriPa projekto didelę sklaidą.